Info - Nieuws

Zwaarste koolwedstrijd Bejo !!

Aanmeldlijst bij de kantine!
Wegen vrijdag 27 september om 18.30.
De zaterdag daarna, 28-9-2019 om 10.00, worden de 8 zwaarste van onze tuin bij Bejo gewogen.
Misschien kunnen we eens een prijs pakken?!Rabobank clubkas campagne

Geachte leden,
Ook dit jaar doen we daar als vereninging aan mee.
De stem tijd is voor bij... 18 juni is de "finale" avond.

Paardenmest!

Regelmatig bericht van paardenhouders of er volkstuinders zijn die belangstelling hebben voor de mest.
Als dit zo is kunt u zelf contact opnemen.

Fam.M.Houmes
Fam.R.Buiter

Ingebroken op ons complex!

Met geweld hebben ze de poort opengemaakt.
Vervolgens met geweld raampjes van de kantine ingeslagen.
Er ligt geen geld of sieraden , ogenschijnlijk hebben ze verder niets mee genomen.
Helaas dus wel beschadiging van de sloten en de ramen.
De politie is geweest heeft alles genoteerd, als u nog iets heeft waargenomen, waardoor we de daders kunnen aanhouden, wilt u het dan s.v.p. melden.

Rabobank clubkas campagne

Geachte leden,
Iedereen die al lid was van de Rabobank, of geworden is, en gestemd heeft op onze vereniging, heel erg bedankt!
We hebben totaal 62 stemmen gekregen, hiervoor ontvangen we van de Rabobank 391,46 euro voor onze clubkas!
Daar zijn we blij mee!
Het Bestuur

Jaarvergadering en 55 jarig bestaan!

De jaarvergadering met een feestelijk tintje vanwege ons 55 jarig jubileum werd gehouden worden op zaterdag 19 mei 2018!
Het was geslaagd !

Piepers

Elk jaar moeten de aardappelen op een ander stuk grond in verband met de aardappelmoeiheid
Zie hier het schema voor de komende jaren

Volkstuin afsluiten!

Wilt u er allemaal om denken de poort op slot te doen als u de laatste bent op de tuin !!