Nieuws

Kosten extra's

In de jaarvergadering van 2017, zijn de kosten voor het spitten met de nieuwe spit machine bepaald. Per abuis is bij de contributie voor de tuinen tot en met 100 m2 op de rekening gezet 7,50.
Als u de rekening nog moet voldoen, kunt u met deze grote van tuin er 2,50 euro afhalen.
Als u reeds betaald heeft, krijgt u het teruggestort!


Piepers

Elk jaar moeten de aardappelen op een ander stuk grond in verband met de aardappelmoeiheid
Zie hier het schema voor de komende jaren

Volkstuin afsluiten!

Wilt u er allemaal om denken de poort op slot te doen als u de laatste bent op de tuin !!

Feest 50 jarig bestaan!

Fotos Feest 50 jaar

Reglementen nieuw online

Met laatste aanpassing van punt 9.

Kassen

Wilt u als u een kas zou willen op uw perceel, eerst contact opnemen met het bestuur!
Er zijn percelen waar na overleg met het bestuur een kas gezet mag worden.
Hiervoor is ook nog een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.
Als u al in het bezit bent van een volkstuin, maar op een perceel waar geen toestemming voor een kas is.
En u wel een kas zou willen, zou dat kunnen als er weer een plaats vrij komt.
We maken een lijst in volgorde van aanmelding hiervoor.

Paardenmest

Regelmatig bericht van paardenhouders of er volkstuinders zijn die belangstelling hebben voor de mest.
Als dit zo is kunt u zelf contact opnemen.

Fam.M.Houmes
Fam.R.Buiter