Kassen op de volkstuin
Helaas kunnen er niet op alle percelen kassen geplaatst worden.
We houden een lijst bij van onze volkstuinders die hebben aangegeven,
graag een stuk grond willen waar een kas op mag, of waar al kas op staat.
U kunt zich aanmelden voor een perceel waar een kas op mag!
Er zijn percelen waar na overleg met het bestuur een kas gezet mag worden.
Hiervoor is ook nog een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.